Body:

CoolVisco Rib Knit:
71%Viscose
18%Nylon
11%Spandex

CoolVisco Flow:
53% Viscose
44%Acrylic
2% Spandex

Care: