Body:

Shell:
90% Nylon
10% Spandex
9.1OZ


Lining:
100% Polyamide
6.34OZ

Care: