Body:

44% Nylon
47% Polyamide
9% Spandex

13.2 OZ

Care: